Co potřebujete pro přihlášení do naší autoškoly
Z našich stránek z části ke stažení, stáhnout žádost o řidičské oprávnění a vytisknout oboustranně ! Žádost vyplnit, v částech kde si nebudete jisti, vyplníme později v kanceláři společně. Dále stáhnout a vyplnit posudek o zdravotní způsobilosti, dojít s ním k vašemu praktickému lékaři, který posoudí, zda můžete řídit vozidlo. Oba vyplněné a potvrzené formuláře doručit do autoškoly před zahájením kurzu.


Výukové materiály>
K výuce v naší autoškole, doporučujeme výukový set Autoškola Pohodlně ! Od nakladatelství pana Schrötera, který se skládá z učebnice a multimediálního CD. Můžete si ho zakoupit v naší autoškole, jako i jiné podpůrné publikace.

Průběh kurzů
Teoretická část kurzů probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách, většinou od 17. hodin v délce cca hodiny a půl dle probíraných témat. Praktická část kurzu dle Vámi vybraných časů a dohodnutých s učitelem. Ideální průběh praktické části ,,jízd" je jednou až dvakrát týdně, v kombinaci s teorií pro klasický kurz.


Závěrečná zkouška
Skládá se ze dvou samostatných a navzájem oddělených částí, hodnocených zkušebním komisařem příslušné obce s rozšířenou působností. Obsahuje tyto části:

1. Zkouška z pravidel silničního provozu - v elektronické podobě formou testu.
2. Zkouška z praktické jízdy - v délce nejméně 30. minut.

Pro získání řidičského oprávnění je zapotřebí složit úspěšně všechny části. V případě, že se některá část napoprvé nepovede, opakuje se pouze ta část, kterou jste nesložili.


Vydání řidičského průkazu
Řidičský průkaz Vám bude vydán po doručení vaší potvrzené žádosti a úspěšném složení závěrečné zkoušky na obec s rozšířenou působností, v Praze Magistrát hl. města Prahy. Zde vyplníte příslušný formulář, odevzdáte žádost, fotografii a zaplatíte 50. Kč poplatek za vystavení oprávnění. Magistrát Vám v lhůtě stanovené zákonem cca 21. dní vydá řidičský průkaz.

Pokud si nebudete po této době jisti, zda jste něco nezapomněli nebo si budete potřebovat zvyknout na jiný typ automobilu, rádi s Vámi provedeme jednu oživovací jízdu, ale to již je jiná kapitola z vašeho života, života řidiče!
Copyright © 2018 Autoškola Kukla, Autoskola Praha akce..