Kurzovné lze rozložit do splátek bez navýšení!
Pro školy i další firmy, úřady, instituce nabízíme možnost uzavření rámcových dohod o poskytování slev kurzovného!

Výuka a výcvik pro získání ŘP skupiny B:
Platnost ceníku od 1.4.2021.
Kurz Student 15 100 Kč
viz. cenová akce 14 600 Kč.
Kurz Student Plus 15 400 Kč
viz. cenová akce 14 900 Kč.
Standardní (klasický) kurz 15 600 Kč
viz. cenová akce 15 100 Kč.
Standardní kurz Plus 15 900 Kč
viz. cenová akce 15 400 Kč.
Individuální kurz 17 100 Kč
Individuální kurz Plus 17 400Kč
Standardní kurz Plus, pro cizince v českém jazyce 15 400 Kč
Expresní -Individuální kurz 19 100 Kč
Expresní -Individuální kurz Plus 19 400 Kč
Exkluziv kurz 23 900 Kč
Kurz Standard v cizím jazyce 18 900 Kč
Kurz Individuál Plus, v cizím jazyce Plus 19 900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění. 7 000 Kč.
Zvýhodněný balíček 5.jízd (10.hodin) 3 500 Kč

Praktický výcvik obsahuje dle zákona 28 hodin praktických jízd. Teoretická výuka probíhá jednou až dvakrát týdně a skládá se z výuky zákonů o provozu na pozemních komunikací, teorie jízdy, údržby vozidla a zdravotnické přípravy. U Individuálního nebo Expresního kurzu máte učitele teorie jen pro sebe, případně v malé skupině a hodiny teorie i jízdy jsou přizpůsobeny Vašim časovým možnostem.
Kurz Student, pro studenty v prezečním studiu do 26. let, v českém jazyce.
Zkoušky - První zkouška je v ceně výcviku, nejsou započteny poplatky obce s rozšířenou působností

Opravné zkoušky: Poplatky
Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 500Kč
Ovládání a údržba vozidla 0Kč
Praktická jízda 400KčProgram Plus
Praktická jízda 600KčProgram Standard
Převod z jiné autoškoly 2000Kč
Neúčast na závěrečné zkoušce ( Neomluveno 48 hodin předem.) 1000Kč

Program Standard, Individuál,Program Standard
Školní hodina praktické jízdy nad základní rozsah kurzu Individuál, Expres, Exkluziv.400Kč Program Plus
Školní hodina praktické jízdy nad základní rozsah kurzu Standard, Standard Plus 450 Kč Program Standard
Prostoj jízdy, z důvodu ze strany žáka, neomluveno 24 hodin předem.2.hodiny0Kč Program Plus
Prostoj jízdy, z důvodu ze strany žáka, neomluveno 24 hodin předem. 1.hodina 200Kč
Storno výcviku po zahájení kurzu + odučené hodiny. 1000Kč
Skupinová sleva od čtyř osob přihlášených společně 500Kč

A(M) malý motocykl
A1 motocykl
B+A

Poplatky hrazené obci s rozšířenou působností
První zkouška 700Kč
Opravná zkouška - test 100Kč
Opravná zkouška - technika
Opravná zkouška - jízda 400Kč

Kondiční jízdy
1 vyučovací hodina (45 minut) 450Kč
1 vyučovací hodina na vozidle Škoda Octavia 480Kč
1 vyučovací hodina Rekondiční výcvik 400Kč
Průvodce začínajícího řidiče (45 minut) 500Kč
1 vyučovací hodina v cizím jazyce (45 minut) 500Kč
1 vyučovací hodina v cizím jazyce Rekondiční výcvik (45 minut) 420Kč
U kondičních jízd poskytujeme od 20 hodin množstevní slevy
Povinná školení řidičů
Školení řidičů osobních vozidel do 3500 kg celkové hmotnosti, tzv. "referentská školení".

1 až 2 účastníci 1000Kč
3 až 10 účastníků 850Kč
11 a více, každý 400Kč (množstevní slevy)

Školení řidičů nákladních a speciálních vozidel, souprav nad 3500 kg celkové hmotnosti, taxi a vozidel s právem přednosti v jízdě.

1 účastník (množstevní slevy) 1500Kč
Přezkoušení 500Kč/účastník

Testy řidičských schopností zaměstnanců pro zaměstnavatele
Kompletní test včetně vypracování posudku 3 700Kč
Copyright © 2020 Autoškola Kukla, Autoškola akce, Autoškola sleva, Autoškola student,Autoškola Rudná..