Rekondiční výcvik
Rekondiční výcvik je určen klientům, kteří dlouho neřídili 5 a více let a potřebují znalosti znovu získat. Výcvik provede klienty všemi 28 . jízdními hodinami v autoškole a naučí je znovu zapomenuté dovednosti a to pod vedením zkušeného učitele. Během těchto hodin si klient zopakuje všechny dovednosti nutné pro řízení vozidla, jako je rozjíždění do kopce, sedm druhů parkování, jízda po dálnici, jízda v silném městském provozu, ale například navíc používání navigačních prostředků, jízdu na cíl, zásady ekonomické jízdy.

Kondiční jízdy
Kondiční jízdy jsou určeny klientům, kteří se necítí za volantem příliš jistě a bezpečně nebo klientům, kteří delší dobu neřídili a potřebují si své znalosti oživit. Tyto jízdy pomohou získat klientům větší sebedůvěru a dovednosti nebo si osvěžit zapomenuté dovednosti a to pod vedením zkušeného učitele. Během těchto hodin si klient zopakuje takové dovednosti jako je rozjíždění do kopce, parkování do řady stojících vozidel nebo jízda v silném městském provozu. Dále Vám v rámci těchto jízd nabízíme i osvěžení si pravidel silničního provozu.

Průvodce začínajícího řidiče
Absolvovali jste autoškolu nebo kondiční jízdy a chcete začít jezdit z vlastním vozem, pak je tato služba určena právě pro Vás. Nabízíme vám seznámení s ovládáním vašeho vozu a absolvování zkušebních jízd s tímto vozem, pod dohledem zkušeného učitele autoškoly.

Doplňkový výcvik
V případě, že po absolvování základního počtu výcvikových hodin, které jsou stanoveny zákonem a konzultaci s učitelem, se nebudete ještě cítit na absolvování závěrečné zkoušky v autoškole z jízdy nebo z teorie, máme pro Vás řešení. Kdy za velmi výhodných podmínek Vám nabízíme doplňkovou výuku. Řízení je velmi individuální činnost, kdy ne každému v dnešním hustém a složitém provozu stačí základní počet hodin, stejně jako například při výuce cizího jazyka. Dokoupením pár hodin v autoškole nad rámec základního výcviku, můžete naopak v budoucnosti mnoho finančních prostředků ušetřit, například poplatky za opakovanou zkoušku, škody na zdraví a vozidle.

Vrácení řidičského oprávnění
Ztratíte-li řidičské oprávnění z důvodů zdravotních nebo jiných příčin máte dle zákona povinnost absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění zkoušku v autoškole, v tom případě, kdy od dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než kalendářní rok.
Zkoušku můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti nebo v případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut a příslušné rozhodnutí nabylo právní moci. Co je k tomu zapotřebí. Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, žádost autoškoly, posudek o zdravotní způsobilosti.
Copyright © 2021 Autoškola Kukla, Autoškola Praha 5, Autoškola Praha-západ.